مجموعه اختصاصی مرمریت های بهاران سنگ

الیگودرز طرح دار ۲۸۰

بولولاین۲۵۰الی۳۰۰

دهبید دانشفر۲۶۰الی۳۰۰

دیپلمات ۲۵۰

مارشال ۲۸۰الی۳۲۰

نگرو۲۷۰

پرشین اسکاتو(زمرد)۴۷۰ الی۶۰۰

.

پرزیدنت۳۶۰

سایمون(سایمان)قروه۵۰۰